Kurse

Programi:

• Trajtimi i hershëm i pacientit në rritje

• Terapi ortopedike dhe funksionale

Abstrakte

Terapia interceptive, ortopedike dhe funksionale është

Një trajtim që lejon pacientin të kontrollohet në moshën e zhvillimit, lejon të korrigjojë rritjen skeletore dentare të mbetur duke e normalizuar atë.

Kontrolli i avionit occlusal dhe ndikimi në rritjen e mbetur të dy maxillae, nëpërmjet përdorimit të saktë të splints metalike, do të thjeshtojë dhe optimizojë trajtimin